Presentatiegids seizoen 2021/2022

wij zijn seh

sportclub excelsior heerde

open presentatiegids

veel leesplezier!

Met het menu hieronder kan je eenvoudig navigeren door de digitale presentatiegids.
Klik op de middelste knop om de inhoudsopgave te zien.

Volg ons ook op social media!

01

Wij zijn SEH!

02

De liefde voor de club

03

SEH is voor iedereen!

04

Bijzondere verhalen

voorwoord

Toen ik de vraag kreeg of ik een voorwoord wilde schrijven voor ‘Wij zijn SEH’ hoefde ik niet lang na te denken, helemaal niet zelfs. Ik doe dit met plezier, omdat er warme herinneringen boven komen als ik aan SEH denk.

Het is inmiddels al een flink aantal jaren geleden, maar tussen mijn 16de en 22ste heb ik met veel plezier gevoetbald bij SEH. Daarna heb ik tijdens mijn studietijd gekozen voor een andere sport, maar de liefde voor de voetbalsport is nooit verdwenen. Met potlood had ik in de agenda genoteerd om in de toekomst weer te gaan voetballen, helaas is dat door een knieblessure niet heel verstandig.

Bij een vereniging ‘haal je wat en breng je wat’

Wat ik zo mooi vind aan het vereniging zijn: je doet het met elkaar. Het is fundamenteel anders dan een sportschool. Daar ‘betaal je wat en haal je wat’. Bij een vereniging ‘haal je wat en breng je wat’. Het vraagt van verenigingsleden een actieve houding om iets terug te willen doen. Een vereniging heeft alleen maar toekomst als iedereen er aan mee wil werken en er iets moois van wil maken. Ik vind die gezamenlijkheid heel mooi terugkomen in de naam van deze gids.

Ik kijk, zoals gezegd, met veel plezier terug op de wedstrijden, de trainingen op een te modderig veld, en de gezelligheid onderweg naar de uitwedstrijden. Ook de standaard derde helft met dienbladen vol patat kan ik mij nog goed herinneren.

Als ik kijk naar de huidige tijd, dan gun ik iedereen en in het bijzonder onze jeugd de sportieve ontspanning, de prachtige ervaringen en de fijne vriendschappen die op het veld en daarbuiten ontstaan.

Afgelopen sportseizoen heeft zwaar te lijden gehad door alle maatregelen. Ik hoop en wens dat we de sportieve draad zonder al te veel strubbelingen kunnen oppakken en wens jullie ontzettend veel plezier toe in het komende seizoen.

Stephan Nienhuis

Wethouder Sport Gemeente Heerde

welkom in de online gids!

Welkom op deze site! Goed dat je het hebt gevonden en het bekijkt. We hopen dat je er net zo veel plezier aan beleeft als de makers zelf… 🙂 

Wat je voor je ziet is eigenlijk een online magazine. Het is een alternatief voor de pr-gids met de titel ‘Wij zijn SEH’. Traditiegetrouw vindt de verspreiding van deze papieren gids in september plaats, vlak voor de start van de competities. Vorig jaar lukte dat niet vanwege het coronavirus en werd er een vouwfolder huis-aan-huis verspreid in Heerde, vlak voor de feestdagen. Dit keer gaan we, na goed overleg, volledig op de ‘online tour’. Dat is best spannend, maar zeker ook leuk!

Uiteraard is de inhoud ook anders dan een ‘traditionele’ pr-gids, al zullen enkele onderdelen ook in deze online presentatie te vinden zijn. Bijvoorbeeld alle mogelijkheden die er zijn om te voetballen bij SEH. Daarnaast is er veel aandacht voor ons vlaggenschip, het eerste elftal. Maar je komt ook zeker nieuwe, verrassende en originele verhalen tegen over onze sporters, vrijwilligers en sponsoren.

Met het menu hieronder kan je eenvoudig navigeren door de digitale presentatiegids. 

De site is gerealiseerd in coronatijd, in een periode met de nodige beperkingen voor voetbalclubs. Dit had soms ook gevolgen voor de tekst en het beeld in deze publicatie. De totstandkoming van deze online gids is overigens volledig verzorgd door vrijwilligers en de vele sponsoren van SEH. Aan een ieder die aan deze site heeft meegewerkt: heel veel dank!

Tot slot wensen we je veel lees- en kijkplezier. Schroom vooral niet om de pagina te delen met anderen via de mail, social media of juist mond tot mond. Heb je vragen of op-, dan wel aanmerkingen over deze online gids? Neem dan contact op met de redactie via: prcommissie@vvseh.nl

laten zien waar seh voor staat

Bestuurlijk gezien was de afgelopen tijd nou niet bepaald een leuke periode. Richtlijnen opstellen, maatregelen naleven en bovendien: nauwelijks voetbal. Voorzitter Barend de Ruiter van SEH hoopt dat het vizier weer vooral op het sportieve gericht kan worden. 

Zittend aan de grote tafel in de bestuurskamer vertelt de voorzitter rustig over de afgelopen tijd: ,,Aanvankelijk was er de hoop dat er misschien nog een halve competitie gespeeld kon worden. Uiteindelijk werd het nog de Regiocup voor de jeugd. Waar je als bestuur normaal gesproken veel met voetbal bezig bent, ging het nu eigenlijk alleen maar over het toepassen van de steeds veranderende coronamaatregelen. En, heel eerlijk: je wilt liever met andere dingen bezig zijn.’’

 

‘We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en laten zien waar SEH voor staat’

Ondanks de coronaperiode staat SEH er nog goed voor. De Ruiter vertelt: ,,De landelijke verwachting was dat de ledenaantallen zouden dalen. Bij ons is dat niet het geval. Wat daarin heeft meegespeeld is dat de jeugd wel lange tijd nog wat kon doen. Maar er waren ook wel leden die het voetballen totaal niet hebben gemist. Mede dankzij diverse overheidsregelingen en hulp van de stichting Kunstgras is de financiële vrees, door bijvoorbeeld het gemis aan kantine-inkomsten, ook uitgebleven.’’

Het vizier kan weer op de toekomst. De club moet zich presenteren. Onder meer met deze online gids. ,,Voordeel is dat je dit altijd kunt aanpassen, ook tijdens het seizoen. Het is belangrijk om je nu te presenteren, zoiets moet altijd. Het is goed om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te laten zien waar SEH voor staat. Deze online gids zal met publiciteit nog goed onder de aandacht gebracht moeten worden.’’

De Ruiter kijkt uit naar het nieuwe seizoen, met voor het eerste elftal van SEH veel derby’s. ,,Ik hoop echt dat de wedstrijden weer door kunnen gaan. Want dat is echt nog geen automatisme. Zonder corona heb je een prachtige competitie. Ik hoop dat het virus dit seizoen niet meer het hoofdthema is, maar ver op de achtergrond blijft.’’

Barend de Ruiter

Voorzitter Bestuur SEH

Het bestuur van SEH bestaat uit 9 personen. Deze groep is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid aan de Algemene Leden Vergadering, het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het verenigingsbeleid is in grote lijnen vastgesteld in het beleidsplan SEH 2019-2024. Deze wordt regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen binnen de club. Het voltallig bestuur komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen.  

De dagelijkse leiding vindt plaats door het dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze vergadert eenmaal per 2 weken. Veel beslissingen en acties worden echter in de verschillende commissies genomen die onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden vallen. Op die manier is er meer zelfwerkzaamheid én betrokkenheid vanuit de leden.

 

Bekijk hier de bestuursleden en hun verantwoordelijkheid

1

Barend de Ruiter

Voorzitter

2

Herman van Ommen

Bestuurslid Beheerszaken

3

Eric Wagenaar

Bestuurslid Jeugdzaken

4

Gerrit Stijf

Bestuurslid Kantinezaken

5

Gert Toorn

Bestuurslid Voetbaltechnische zaken

6

Otto Teule

Penningmeester

7

Henk van Gelder

Secretaris

8

Henri van Leeuwen

Bestuurslid Commerciële zaken

maak kennis met het jeugd­bestuur

De meeste voetbalverenigingen hebben niet alleen een bestuur, maar ook een ‘jeugdbestuur’. Dat geldt ook voor SEH. En dat is niet zo gek, aangezien de ruime meerderheid van de leden voetbalt in de jeugd.

Het jeugdbestuur van SEH, met zeven mensen, is in feite verantwoordelijk voor het goed functioneren van- in het bijzonder- de jeugdafdeling van de vereniging. En daar komt nogal wat bij kijken. Dan gaat het om praktische zaken zoals voldoende spelers voor elk team, leiders en trainers regelen en zorgen voor scheidsrechters. Daarnaast zijn leden van het jeugdbestuur betrokken bij de indeling van de teams en zullen ze in actie moeten komen als er problemen, onduidelijkheden of andere moeilijkheden zijn.

Wie denkt dat er in coronatijden niets te doen is voor het jeugdbestuur heeft het mis. Protocollen en richtlijnen opstellen, overleg plegen, informatie inwinnen bij instanties en vrijwilligers voor bijvoorbeeld ‘de handhaving’ regelen hoort er dan ineens ook allemaal bij. Met als doel dat de jeugd toch nog wat kan blijven trainen of voetballen. Want uiteindelijk gaat het om erom dat de jongens en meisjes lekker onbevangen en met veel plezier op hun niveau kunnen (blijven) sporten.

 

‘De meeste spelers van SEH zijn jonger dan 18 jaar’

 

Of je nu speelt om het beste uit jezelf te halen of om recreatief en gezellig voetbal te spelen; voor iedereen is er wel een team te vinden in de jeugd van SEH. Binnen het jeugdbestuur heeft elke leeftijdscategorie zijn eigen coördinator die dient als aanspreekpunt voor de ouders, leiders en spelers & speelsters zelf. Zijn er vragen, op- of aanmerkingen? Leg ze voor aan de coördinator. Hij of zij kan daar dan mee aan de slag. Op de website is terug te vinden bij wie je precies moet zijn.

Ga naar het jeugdbestuur

Het jeugdbestuur wil voor het komende seizoen spelers, speelsters, begeleiding maar natuurlijk ook ouders, aanhang en alle supporters veel plezier en succes wensen. En voel je welkom om een keer te komen kijken!

Commissie voor sponsors en materiaal 

Sponsorcommissie SEH

SEH is en blijft een groeiende vereniging met inmiddels meer dan 750 leden. Dit is de bedrijven en ondernemers in Heerde en omgeving niet ontgaan. Zij tonen op diverse manieren hun betrokkenheid met onze vereniging. Het aantal sponsoren blijft groeien!

Een groeiende vereniging zoals de onze, vraagt niet alleen meer inzet van vrijwilligers maar ook om meer financiële armslag. De sponsorcommissie is één van de kanalen binnen de vereniging om dit samen met de sponsor te verwezenlijken. Het streven naar betrokkenheid, zakelijke contacten evenals goede public-relations en promotie zijn zaken die wij als sponsorcommissie voor de sponsor serieus nemen. Door de coronapandemie zijn de persoonlijke contacten met onze sponsoren het afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen beperkt gebleven. Inmiddels zijn veel maatregelen beëindigd en we zullen dan ook als vanouds en op een verantwoorde wijze activiteiten voor onze sponsoren gaan organiseren, waarbij we de verwachting uitspreken dat zij zich nog meer betrokken gaan voelen met één van de grootste sportverenigingen in de gemeente Heerde.

Middels een breed scala aan sponsormogelijkheden hebben sponsoren een ruime keus. Met ingang van het seizoen 2021/2022 hebben we de sponsormogelijkheden zelfs uitgebreid. Om zo transparant mogelijk te zijn is er een nieuwe brochure gemaakt waarin al die mogelijkheden zijn opgenomen. In deze brochure vindt u vertrouwde zaken – zoals shirt- en bordsponsoring – maar ook nieuwe mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uw naam te verbinden aan een veld. Op verzoek zenden we u een exemplaar van die brochure toe (zie het emailadres hieronder). Vanzelfsprekend staan we ook open voor ideeën van uw zijde. We gaan graag met u in gesprek!

Wij danken onze sponsoren voor hun loyaliteit aan- en betrokkenheid met onze vereniging. Dit zal zeker opgemerkt worden door de leden en bezoekers die wekelijks rond onze voetbalvelden te vinden zijn. En onderschat ook niet de kracht van het internet; onze website wordt wekelijks door duizenden mensen bezocht.

De sponsorcommissie wenst iedereen een sportief en gezond seizoen 2021/2022 toe!

Algemeen correspondentieadres: sponsorcommissie@vvseh.nl

Materiaalcommissie SEH

De materiaalcommissie zorgt ervoor dat ieder spelend lid van vv SEH beschikt over een vv SEH wedstrijdtenue en trainingspak.

Aan het begin van het seizoen wordt de kleding uitgereikt aan de teamleiders, samen met een waterzak, bidons, aanvoerdersband en keepershandschoenen. Aan het einde van het seizoen neemt de materiaalcommissie alle kleding weer in, controleert, vult aan, bestelt en zorgt dat het voor het nieuwe seizoen weer in orde is.

Naast de kleding draagt de materiaalcommissie ook zorg voor onder andere ballen, hesjes, pylonnen en nog veel meer. Alles om de spelers lekker te kunnen laten voetballen.

Supporters van SEH 

Vrienden van SEH

Waar de afgelopen tijd het elkaar ontmoeten niet mogelijk was op sportpark de Eeuwlanden, kijkt het bestuur van de Vrienden van SEH uit naar het nieuwe seizoen. Ook in de komende jaargang willen de Vrienden van SEH weer flink van zich laten horen. De hoofddoelstelling (het financieel ondersteunen van de club) zal daarbij nooit uit het oog worden verloren, maar zeker is het weer dat bij diverse evenementen voor jong en of oud én diverse verenigingsaankopen de Vrienden paraat zullen staan om hun steentje bij te dragen.

Want dat het de laatste jaren bijvoorbeeld bij het jaarlijkse Kerstklaverjassen, rondom derby’s en bij diverse jeugdactiviteiten genieten was geblazen op sportpark de Eeuwlanden werd mede mogelijk gemaakt dankzij de organisatie door- of de financiële bijdrage van- de Vrienden van SEH.

Wie het grote ledenbord van de Vrienden bestudeert bij de entree van ons clubhuis ziet daarop ruim 120 namen van mensen die zich op welke manier dan ook erg betrokken voelen bij hún club SEH. Niet alleen spelende leden, ook andere sympathisanten of oud-leden van ver buiten Heerde voelen zich nog steeds verbonden met het blauw en wit van SEH.

Omdat tot slot ook bij de Vrienden geldt: Hoe meer zielen hoe meer vreugde is het bestuur ook op zoek naar u of jou. Word lid van de Vrienden van SEH en draag zo samen met vele andere SEH-supporters onze vereniging een warm hart toe!

Aanmelden kan bij één van de bestuursleden (Michiel de Gooijer, Harmen van Oene, Henri Houtman, Rik Dingerink en Michael Bosman).

Als leeuwen die blauw-witten!

Supportersvereniging SEH

De supportersvereniging van SEH hoopt het volgende seizoen, in de jaargang 2022-2023, haar 50-jarig bestaan te vieren. Het jaar waarin tevens onze mooie vereniging 65 jaar zal bestaan. Al bijna 30 jaar daarvan is Harry Zwarthof voorzitter en hij is daarin nog steeds even actief en enthousiast als vroeger: ,,De supportersvereniging is een zelfstandige club met eigen statuten met als hoofddoel het ondersteunen van SEH op financieel gebied’’, vertelt hij.

Ook tijdens de coronatijd is de supportersvereniging, uiteraard op beperkte schaal, actief gebleven met onder andere bijdragen aan verschillende jeugdteams voor activiteiten. Ook was daar weer de organisatie van de Grote Clubactie, die dit keer grotendeels online werd uitgevoerd.

Ook het aankomende seizoen zal de supportersvereniging weer van zich laten horen, aldus Zwarthof: ,,Later dit jaar zullen we weer starten met de verkoop van de zeer populaire SEH-ijsmutsen en de loten voor de aankomende editie van de Grote Clubactie zijn inmiddels alweer besteld.’’

Ook lid worden van de supportersvereniging? Dat kan al voor slechts 8,00 euro per seizoen: opgeven kan bij één van de bestuursleden (Harry Zwarthof, Otto Teule, Luuk Willering, Jan Bagerman, Rene Draaijer en Alwin de Vos). Zij zijn allen lid van het veteranenteam van onze prachtige vereniging SEH!

 

corona en seh

Trainen en voetballen met 1,5 meter afstand houden onderling, niet kunnen douchen na afloop, geen derde helft in de kantine of op het terras én spelen zonder de aanmoedigingen van je (groot)ouders: de afgelopen tijd was ‘corona’ hét woord waar het ook op sportpark De Eeuwlanden om draaide. Met het nieuwe seizoen in aantocht lijken we deze zwarte bladzijde langzamerhand om te kunnen slaan. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik vanuit SEH, aan de hand van een tijdlijn.

15 maart 2020

De wereld- en ook Nederland- krijgt te maken met een nieuw virus. Het besmettelijke COVD-19. Op deze zondag maakt het kabinet bekend dat onder meer sportclubs moeten sluiten, in ieder geval tot en met maandag 6 april. De zaterdag ervoor waren er overigens al geen wedstrijden meer. SEH 1 moest eigenlijk, na vier overwinningen op rij, naar Windesheim voor een belangrijke uitwedstrijd tegen VSW. Het duel zal niet meer gespeeld worden. 

6 mei 2020 

We mogen weer! Althans, de jeugdelftallen. Zij mogen vanaf 6 mei weer trainen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dit ook met de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand tussen de sporters moet zijn. Een training bekijken is niet mogelijk voor ouders en voor de seniorenteams geldt dat er nog geen activiteiten zijn (zij volgen een week later). Via het (jeugd) bestuur zijn in de tussentijd diverse protocollen opgesteld. Elke avond lopen verschillende toezichthouders in gele hesjes rond om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. 

22 augustus 2020

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar zeker nog niet zonder beperkingen. Zo is er een registratieplicht voor bezoekers (ook leden) op het sportpark van SEH ingevoerd. De toezichthouders zijn druk om toe te zien of iedereen de regels naleeft. Toch gaat het trainen en voetballen door. De eerste beker- en competitiewedstrijden worden ‘gewoon’ gespeeld. 

14 oktober 2020

Een fikse tegenvaller; sporten is alleen nog beperkt mogelijk. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband, met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle amateurcompetities worden stilgelegd. Dat is eerst tijdelijk en later definitief het geval, als de competities niet meer worden hervat. De jongste jeugd mag nog wel onderling wedstrijdjes blijven spelen.

3 maart 2021

Jongeren tot en met 26 jaar(!) mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. Voor ‘de ouderen’ gelden nog altijd strenge beperkingen als het gaat om bewegen. De jeugd heeft meer vrijheid, maar moet het nog steeds doen met onderlinge wedstrijdjes. 

28 april 2021 

Fijn, eindelijk weer wat positief nieuws. Op 28 april om 04.30 uur vervalt de avondklok. Het eventueel haasten na de training om weer op tijd bij huis te zijn is vanaf dan niet meer nodig. Terrassen van sportclubs moeten nog even dicht blijven, overige horeca mag wel weer voorzichtig open.

29 mei 2021

Een moment waar velen op gewacht hebben: het terras van SEH gaat weer open om een hapje of drankje te nuttigen! Ook zijn er steeds minder beperkingen. Buiten sporten in groepen van dertig personen kan bijvoorbeeld weer, ook voor de ouderen. Wel moeten zij de 1,5 meter afstand nog bewaren.

26 juni 2021 


Een prachtige dag! Stap vier in het bekende openingsplan is vandaag gezet. Met diverse versoepelingen tot gevolg. Ook voor senioren en de O19-categorie geldt bijvoorbeeld dat zij wedstrijden tegen andere clubs mogen spelen. En publiek is weer welkom bij wedstrijden! Dat komt mooi uit op deze zaterdag, want de laatste speelronde in de Regiocup voor de jeugd staat op het programma. Diverse jeugdteams wisten al hun wedstrijden te winnen en zijn zo ‘kampioen’ geworden van de Regiocup.

10 september 2021

Om SEH een financieel gezonde club te laten blijven die veel kan bieden voor de jeugd, heeft een clubje mensen binnen de vereniging bedacht om iets te gaan organiseren. Dit werd uiteindelijk de Plus Van den Hoven Lopathon. Deze activiteit is op deze vrijdag gehouden. Aan het eind van de avond werd een voorlopige tussenstand van de opbrengst bekendgemaakt: 16.000 euro! De opbrengst is bedoeld om de club financieel te steunen in tijden van corona. 

1 april 2020

De KNVB heeft na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er komen geen eindstanden. Op dezelfde dag wordt ook duidelijk dat het sportpark tot in ieder geval 28 april gesloten blijft voor alle activiteiten. Ondertussen heeft Heerde het zwaar met corona en krijgt de gemeente te maken met veel zieken en overlijdens, waarvan direct of indirect een deel ook een relatie heeft met SEH. 

1 juli 2020

Sporten zonder fysieke beperkingen is vanaf deze datum weer toegestaan. Het onderling 1,5 meter afstand houden is dus bij de volwassenen ook niet meer nodig. De versoepelingen betekenen ook dat er weer bezoekers welkom zijn op De Eeuwlanden. Ook de sportkantine is vanaf 2 juli weer open. Ondanks de doorgaans rustige zomermaanden maken veel leden gebruik van een hapje en een drankje op het vernieuwde terras. 

29 september 2020

Een belangrijke maatregel die vandaag wordt afgekondigd is dat sportkantines dicht gaan, ook die in Heerde. Verder vinden de sportwedstrijden plaats zonder publiek. Enkel begeleiding is welkom. Ouders proberen vanaf de parkeerplaats en achter de hekken toch iets mee te krijgen van de wedstrijdjes. Omdat de wedstrijden doorgaan, maar er geen publiek welkom is, wordt gekeken naar alternatieven. Zo zorgt RTV 794 voor een live-verslag op radio en televisie van de derby EZC’84 1- SEH 1. De Heerdenaren winnen op een vrijwel leeg sportpark in Epe met 2-4. Menigeen juicht mee vanuit de woonkamer. 

22 januari 2021

De situatie in het land verbetert niet of nauwelijks. In Nederland geldt daarom tijdelijk een avondklok. Van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft iedereen zoveel mogelijk binnen. Er is daarop ook besloten dat er bij SEH na 20.30 uur geen activiteiten meer plaats zullen vinden op het sportpark. 

28 maart 2021

Het aantal coronabesmettingen neemt schrikbarend toe in de gemeente Heerde. Na overleg met verschillende mensen heeft het bestuur van SEH besloten om alle trainingen bij de club met ingang van 29 maart gedurende twee weken (tot 11-04-2021) stil te leggen. Dat besluit is natuurlijk teleurstellend, maar gelukkig tonen velen begrip. 

6 mei 2021

Omdat de competities niet meer worden uitgespeeld, had de KNVB een alternatief bedacht: de Regio Cup, regionale competities zonder promotie of degradatie. Vandaag wordt duidelijk dat er voor senioren niet voldoende tijd meer over is. Voor de jeugd blijft er nog wel enige tijd hoop, die categorie traint al langer zonder beperkingen.

5 juni 2021 

Het gaat nu snel! De Regiocup gaat van start voor de jeugd. Ook voor senioren is er meer ruimte. Zij mogen met ingang van 5 juni weer volledig trainen én onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. Tot slot mogen sporters vanaf deze dag weer gebruikmaken van de kleedkamers en douches. Overigens doen niet alle jeugdteams van SEH mee aan de Regiocup. 

14 augustus 2021

Op deze zaterdag speelt SEH 1 voor het eerst weer een oefenwedstrijd, als voorbereiding op het seizoen 2021-2022. Het duel tegen derdeklasser Vios uit Vaassen eindigt in een 1-0 overwinning. De coronamaatregelen zijn voor de sport ten opzichte van het einde van vorig seizoen nauwelijks veranderd. Wel heeft het kabinet zich voorgenomen om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand in de de samenleving los te laten. 

1 maart 2022

Hoera, SEH bestaat vandaag precies 65 jaar! Vroeger mocht je dan met pensioen, maar dat geldt natuurlijk niet voor verenigingen. De club is nog springlevend en de beperkingen als gevolg van het coronavirus zijn zo goed als verdwenen. En SEH 1? Het vlaggenschip heeft drie dagen eerder (tijdens een inhaalduel) de spiksplinternieuwe derby tegen de buren van vv Heerde gewonnen met 3-2. Genoeg reden voor feest dus! 

15 maart 2020

De wereld- en ook Nederland- krijgt te maken met een nieuw virus. Het besmettelijke COVD-19. Op deze zondag maakt het kabinet bekend dat onder meer sportclubs moeten sluiten, in ieder geval tot en met maandag 6 april. De zaterdag ervoor waren er overigens al geen wedstrijden meer. SEH 1 moest eigenlijk, na vier overwinningen op rij, naar Windesheim voor een belangrijke uitwedstrijd tegen VSW. Het duel zal niet meer gespeeld worden. 

1 april 2020

De KNVB heeft na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er komen geen eindstanden. Op dezelfde dag wordt ook duidelijk dat het sportpark tot in ieder geval 28 april gesloten blijft voor alle activiteiten. Ondertussen heeft Heerde het zwaar met corona en krijgt de gemeente te maken met veel zieken en overlijdens, waarvan direct of indirect een deel ook een relatie heeft met SEH. 

6 mei 2020 

We mogen weer! Althans, de jeugdelftallen. Zij mogen vanaf 6 mei weer trainen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dit ook met de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand tussen de sporters moet zijn. Een training bekijken is niet mogelijk voor ouders en voor de seniorenteams geldt dat er nog geen activiteiten zijn (zij volgen een week later). Via het (jeugd) bestuur zijn in de tussentijd diverse protocollen opgesteld. Elke avond lopen verschillende toezichthouders in gele hesjes rond om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. 

1 juli 2020

Sporten zonder fysieke beperkingen is vanaf deze datum weer toegestaan. Het onderling 1,5 meter afstand houden is dus bij de volwassenen ook niet meer nodig. De versoepelingen betekenen ook dat er weer bezoekers welkom zijn op De Eeuwlanden. Ook de sportkantine is vanaf 2 juli weer open. Ondanks de doorgaans rustige zomermaanden maken veel leden gebruik van een hapje en een drankje op het vernieuwde terras. 

22 augustus 2020

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar zeker nog niet zonder beperkingen. Zo is er een registratieplicht voor bezoekers (ook leden) op het sportpark van SEH ingevoerd. De toezichthouders zijn druk om toe te zien of iedereen de regels naleeft. Toch gaat het trainen en voetballen door. De eerste beker- en competitiewedstrijden worden ‘gewoon’ gespeeld. 

29 september 2020

Een belangrijke maatregel die vandaag wordt afgekondigd is dat sportkantines dicht gaan, ook die in Heerde. Verder vinden de sportwedstrijden plaats zonder publiek. Enkel begeleiding is welkom. Ouders proberen vanaf de parkeerplaats en achter de hekken toch iets mee te krijgen van de wedstrijdjes. Omdat de wedstrijden doorgaan, maar er geen publiek welkom is, wordt gekeken naar alternatieven. Zo zorgt RTV 794 voor een live-verslag op radio en televisie van de derby EZC’84 1- SEH 1. De Heerdenaren winnen op een vrijwel leeg sportpark in Epe met 2-4. Menigeen juicht mee vanuit de woonkamer. 

14 oktober 2020

Een fikse tegenvaller; sporten is alleen nog beperkt mogelijk. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband, met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle amateurcompetities worden stilgelegd. Dat is eerst tijdelijk en later definitief het geval, als de competities niet meer worden hervat. De jongste jeugd mag nog wel onderling wedstrijdjes blijven spelen.

22 januari 2021

De situatie in het land verbetert niet of nauwelijks. In Nederland geldt daarom tijdelijk een avondklok. Van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft iedereen zoveel mogelijk binnen. Er is daarop ook besloten dat er bij SEH na 20.30 uur geen activiteiten meer plaats zullen vinden op het sportpark. 

3 maart 2021

Jongeren tot en met 26 jaar(!) mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. Voor ‘de ouderen’ gelden nog altijd strenge beperkingen als het gaat om bewegen. De jeugd heeft meer vrijheid, maar moet het nog steeds doen met onderlinge wedstrijdjes. 

28 maart 2021

Het aantal coronabesmettingen neemt schrikbarend toe in de gemeente Heerde. Na overleg met verschillende mensen heeft het bestuur van SEH besloten om alle trainingen bij de club met ingang van 29 maart gedurende twee weken (tot 11-04-2021) stil te leggen. Dat besluit is natuurlijk teleurstellend, maar gelukkig tonen velen begrip. 

28 april 2021 

Fijn, eindelijk weer wat positief nieuws. Op 28 april om 04.30 uur vervalt de avondklok. Het eventueel haasten na de training om weer op tijd bij huis te zijn is vanaf dan niet meer nodig. Terrassen van sportclubs moeten nog even dicht blijven, overige horeca mag wel weer voorzichtig open.

6 mei 2021

Omdat de competities niet meer worden uitgespeeld, had de KNVB een alternatief bedacht: de Regio Cup, regionale competities zonder promotie of degradatie. Vandaag wordt duidelijk dat er voor senioren niet voldoende tijd meer over is. Voor de jeugd blijft er nog wel enige tijd hoop, die categorie traint al langer zonder beperkingen.

29 mei 2021

Een moment waar velen op gewacht hebben: het terras van SEH gaat weer open om een hapje of drankje te nuttigen! Ook zijn er steeds minder beperkingen. Buiten sporten in groepen van dertig personen kan bijvoorbeeld weer, ook voor de ouderen. Wel moeten zij de 1,5 meter afstand nog bewaren.

5 juni 2021 

Het gaat nu snel! De Regiocup gaat van start voor de jeugd. Ook voor senioren is er meer ruimte. Zij mogen met ingang van 5 juni weer volledig trainen én onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. Tot slot mogen sporters vanaf deze dag weer gebruikmaken van de kleedkamers en douches. Overigens doen niet alle jeugdteams van SEH mee aan de Regiocup. 

26 juni 2021 


Een prachtige dag! Stap vier in het bekende openingsplan is vandaag gezet. Met diverse versoepelingen tot gevolg. Ook voor senioren en de O19-categorie geldt bijvoorbeeld dat zij wedstrijden tegen andere clubs mogen spelen. En publiek is weer welkom bij wedstrijden! Dat komt mooi uit op deze zaterdag, want de laatste speelronde in de Regiocup voor de jeugd staat op het programma. Diverse jeugdteams wisten al hun wedstrijden te winnen en zijn zo ‘kampioen’ geworden van de Regiocup.

14 augustus 2021

Op deze zaterdag speelt SEH 1 voor het eerst weer een oefenwedstrijd, als voorbereiding op het seizoen 2021-2022. Het duel tegen derdeklasser Vios uit Vaassen eindigt in een 1-0 overwinning. De coronamaatregelen zijn voor de sport ten opzichte van het einde van vorig seizoen nauwelijks veranderd. Wel heeft het kabinet zich voorgenomen om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand in de de samenleving los te laten. 

10 september 2021

Om SEH een financieel gezonde club te laten blijven die veel kan bieden voor de jeugd, heeft een clubje mensen binnen de vereniging bedacht om iets te gaan organiseren. Dit werd uiteindelijk de Plus Van den Hoven Lopathon. Deze activiteit is op deze vrijdag gehouden. Aan het eind van de avond werd een voorlopige tussenstand van de opbrengst bekendgemaakt: 16.000 euro! De opbrengst is bedoeld om de club financieel te steunen in tijden van corona. 

1 maart 2022

Hoera, SEH bestaat vandaag precies 65 jaar! Vroeger mocht je dan met pensioen, maar dat geldt natuurlijk niet voor verenigingen. De club is nog springlevend en de beperkingen als gevolg van het coronavirus zijn zo goed als verdwenen. En SEH 1? Het vlaggenschip heeft drie dagen eerder (tijdens een inhaalduel) de spiksplinternieuwe derby tegen de buren van vv Heerde gewonnen met 3-2. Genoeg reden voor feest dus! 

Gedicht; We mogen weer (Anton van Noorel)

 

Wanneer het gras echt dan wel nep is,
De wedstrijdbal wit of zwart is,
En de strafschop tegen onverdiend is,
Het maakt niet uit.

Als het biertje snel lauw is,
De douche echt ijskoud is,
En die bitterbal juist gloeiend heet is,
Het maakt niet uit.

Wanneer het een schoen met stalen noppen is,
De ontvangen kaart geel of rood is,
En de tegenstander drie klasses beter is,
Het maakt niet uit.

Als je trainer een #&^*@$! is,
De buitenspeler een egoïst is,
En je aanvoerder altijd te laat is,
Het maakt niet uit.

Wanneer de wind beide helften tegen is,
De publiekswissel totaal zinloos is,
En die ene fan voor niks komen kijken is,
Het maakt niet uit.

Als het veld opnieuw véél te groot is,
De buitenspelval wéér eens mislukt is,
En één schaar al te veel gevraagd is,
Het maakt écht niet uit.

Of wanneer de sponsor ontevreden is,
De vrijwilliger kort teleurgesteld is,
En de buurman razend is.
Het maakt nu even niet uit.

Want als de bal opgepompt en rond is,
De gewenste zaterdag daar eindelijk is,
En de spits voor het eerst als een koe de wei in is,
Maakt maar één ding uit:

We mogen weer!

Leve het voetbal bij SEH.

alles over seh-1 

Spannende derby’s dit jaar!

SEH 1 speelt in het seizoen 2021-2022 in de 4e klasse C. Waar de afgelopen jaren de meeste ritjes voor de uitduels richting de omgeving van Kampen en Zwolle gingen, moeten de Heerdenaren nu juist bijna alleen maar richting het zuiden.

Toch zijn er ook weer de nodige derby’s te noteren voor komend seizoen, met ook een nieuwe tegenstander: onze buren van vv Heerde! Zij zijn overgestapt naar het zaterdagvoetbal en dit seizoen eveneens in de 4e klasse C ingedeeld.

Bijna alle teams zijn in meer of mindere mate bekend als tegenstander, omdat er in het verleden wel tegen gevoetbald is. De derby’s tegen EZC, vv Heerde, WZC Wapenveld en VEVO springen natuurlijk in het oog.

Bekijk hier het programma en de indeling

Davy Bax

Aanvaller

28 jaar

Dion van Velsen

Aanvaller

21 jaar

Harmen van Oene

Aanvaller

31 jaar

Jochem Tellegen

Aanvaller

18 jaar

Joël Veldman

Aanvaller

22 jaar

Christijan Vonderman

Middenvelder

21 jaar

Dennis Bijsterbosch

Middenvelder

24 jaar

Jeremy van de Beek

Middenvelder

23 jaar

Mark Zandvliet

Middenvelder

26 jaar

Mathijs Logtenberg

Middenvelder

20 jaar

Sven Veldhuis

Middenvelder

22 jaar

Hein Dezijn

Verdediger

24 jaar

Jens van Egteren

Verdediger

19 jaar

Michiel de Gooijer

Verdediger

31 jaar

Owen Niemeijer

Verdediger

24 jaar

Rick Zandvliet

Verdediger

28 jaar

Rowin Moerenhout

Verdediger

21 jaar

 

Gert Jan Barneveld

Keeper

35 jaar

Damian Scholten

Keeperstrainer

27 jaar

Ties van Leeuwen

Keeper

20 jaar

Edwerd Schuring

Hoofdtrainer

33 jaar

Gerhard Haverkamp

Assistent trainer

50 jaar

Henri Houtman

Assistent scheidsrechter

48 jaar

Jamie van der Ziel van der Pauw Kraan

Verzorger/masseur

31 jaar

Wim Hanekamp

Elftalleider

68 jaar

Kees Stolk

Waarnemend verzorger/masseur

82 jaar

Interview met de hoofd­trainer

Na een handjevol wedstrijden zorgde het coronavirus vorig jaar voor een snel einde aan de competitie. De kersverse hoofdtrainer Edwerd Schuring uit Heerde (33 jaar) kon zich een betere start voorstellen. Dit seizoen staat hij opnieuw voor het eerste elftal, uitkomend in de 4e klasse C. We spreken hem. 

Hoe heb je dat eerste jaar ervaren, Edwerd?

Het is jammer dat het zo gelopen is. We kwamen er net een beetje in en begonnen ons te ontwikkelen. Uiteindelijk kun je er nu weinig waarde aan hechten en moet je opnieuw beginnen.

Kijk je uit naar het nieuwe seizoen?

Zeker. De voorbereiding was ook al snel rond. We willen graag weer voetballen, er een team van maken en betrokkenheid realiseren. Het is een leuke, jonge groep. Er zijn zeker mogelijkheden om stappen te maken en mezelf ook te ontwikkelen.

Vorig jaar heb je ook niet of nauwelijks voor publiek kunnen spelen. Hoe was dat?

Vreemd. Ik kan mij herinneren dat we bij EZC ’84 uit Epe speelden. Dat was eigenlijk een derby, maar zo voelde het totaal niet zonder publiek.

SEH is in de 4e klasse C ingedeeld. Wat kunnen we verwachten?

We moeten proberen met de bovenste vijf mee te draaien. Om dat te bereiken moeten we wel compleet blijven. Daarom is het ook belangrijk dat we het tweede elftal naar een hoger plan tillen, die weg zijn we nu ingeslagen. Samen met trainer Harry Veldhuis.

Zijn er wijzigingen binnen de selectie?

Joël Veldman komt van Noord Veluwe Boys. En ook Mark Zandvliet sluit weer aan. Verder is het team intact. Dat is mooi, want we zijn bezig om ons te ontwikkelen.

Met VV Heerde zit er ook een nieuwe derby bij. Kijk je daar naar uit?

Natuurlijk, daar hoopte ik vooraf ook op. Het wordt een mooie ervaring, met hopelijk veel publiek. Als je wint is dat natuurlijk prachtig. Maar als je van Heerde verliest is er geen man overboord, daar kun je van verliezen. En het gaat uiteindelijk om hoe je eindigt op de ranglijst.

Tot slot: waar hoop je het komende seizoen op?

Ik hoop vooral dat we het voetbalseizoen weer kunnen uitspelen. Dat we gezond blijven en dat de zaterdagen weer normaal worden. Dat jong en oud hier weer door elkaar in de kantine loopt. Want de betrokkenheid bij SEH is groot. Iedereen mist dat.

de verbouwing bij seh

Door corona hebben we er nog nauwelijks van kunnen genieten en zal zelfs nog niet iedereen het eindresultaat hebben gezien… En dat is jammer, want de laatste twee jaren is het clubgebouw van SEH- en de directe omgeving- flink op de schop gegaan! 

Bekijk video

In de zomer van 2019 is de buitenkant van het clubhuis (daterend uit het jaar 1984), met name aan de zijde van het hoofdveld, al aangepakt. De statribune heeft plaatsgemaakt voor een groot terras met gedeeltelijke overkapping. Ook is het commentaarhok verwijderd en daarvoor is een nieuw, soortgelijk gebouw later aan de andere zijde van het hoofdveld geplaatst. Verder zit er een nieuw dak op het gebouw (waar nog zonnepanelen op komen!), is de pui vervangen en is de bar nu één geheel met de keuken. En bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, asbest en milieu zijn flinke verbeteringen doorgevoerd.

Mooi om te melden is ook dat bijvoorbeeld de ‘ondersteunende diensten’, te weten de Vrienden van SEH en de Supportersvereniging, forse bedragen beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden. Laatstgenoemde deelde een cheque van 7.500 euro uit; namens ‘de Vrienden’ is liefst 12.500 euro overgemaakt.

In de daarop volgende winter is er juist hard gewerkt aan de binnenkant. Het plafond is gespoten en het oude meubilair werd vervangen door nieuwe stoelen en tafels. Ook de inrichting in het clubhuis is aangepast, met speciale zithoeken voor de jeugd. De wanden in de gangen hebben bovendien een metamorfose gekregen. Tot slot is de spelerstunnel vernieuwd.

Op 8 februari vorig jaar vond de officiële opening van het clubgebouw plaats en werd er aandacht besteed aan alle werkzaamheden. De nodige complimenten werden uitgedeeld en diverse vrijwilligers en partners werden als dank voor het vele werk in het zonnetje gezet.

Helaas kwam een maand later al corona om de hoek kijken. Maar hopelijk kunnen we binnenkort weer zonder beperkingen genieten op het nieuwe terras of in het opgeknapte clubgebouw. Dat het de moeite waard is lijdt geen twijfel!

veldhuis league­4­kidz bestaat 10 jaar! 

Een ontelbaar aantal jeugdleden is er begonnen bij vv SEH. Ook veel trainers en begeleiders hebben hier de eerste stappen binnen het voetbal gezet. En inmiddels is het een belangrijk én (bijna) onmisbaar onderdeel binnen de jeugdopleiding van de voetbalvereniging: de Veldhuis League4Kidz. 

Deze competitie voor jongens en meisjes van 6 en 7 jaar heeft er inmiddels al ruim tien seizoenen opzitten. Door het coronavirus zijn de festiviteiten rond het jubileum uitgesteld, maar er wordt gekeken of hier later nog wat aandacht aan kan worden besteed.

Toch zijn we vooral trots. Want de Veldhuis League4Kidz is met recht een parel binnen de jeugdopleiding geworden. De initiatiefnemers waren: Jan Willem Hanekamp, Rob van der Most, Herman Zwerver en Gerlof Logtenberg.

Als het weer mag is het echt een aanrader om eens tussen 09.00 en 10.00 uur op de zaterdagmorgen langs het hoofdveld van SEH te gaan staan. Het plezier en het enthousiasme spat er dan vanaf!

De jongens en meisjes trainen iedere woensdagmiddag en werken op zaterdagmorgen hun eigen onderlinge competitie af. In teams van vier of vijf kinderen, in de tenues van de topclubs, mede mogelijk gemaakt door de trouwe sponsor Veldhuis Advies uit Heerde. Een topper als Atlético Madrid- de winnaar van afgelopen voorjaar- tegen Juventus komt bijvoorbeeld voorbij.

Iedere groep heeft zijn vaste begeleider. Zodat de jeugd elke week een vertrouwde omgeving heeft, maar wel telkens tegen andere teams speelt. Balbeheersing, passen/ trappen en aannemen wordt spelenderwijs bijgebracht door een groep enthousiaste trainers. Verder is er nog de strijd om de penaltybokaal.

Op de zaterdagmorgen zijn ook de allerjongste talenten te bewonderen op het hoofdveld. Het zijn de Minipups van 4 en 5 jaar oud die dan de beginselen van het voetbalspel leren en vooral plezier maken.

Want samen lol hebben, een glimlach op de gezichten, beter worden, leren voetballen, een doelpunt scoren, wedstrijden winnen en uiteindelijk misschien wel kampioen worden: daar draait het om bij de Veldhuis League4Kidz en de Minipups. En dat inmiddels al ruim tien seizoenen lang.

Hoe belangrijk deze parel binnen de voetbalvereniging is? Dat is lastig om aan te geven. Maar kijk over vijf jaar maar eens naar het aantal selectiespelers dat is begonnen bij de Veldhuis League4Kidz van SEH. En denk dan nog eens terug aan dit stukje, want het zullen er heel wat zijn!

Wil je ook een keer mee voetballen?

Meld je dan hier aan

de toekomst van seh

Een veelgehoorde uitspraak op sportvelden is: ´De jeugd heeft de toekomst´. Dat geldt zeker ook voor SEH, met een florerende jeugdafdeling waar iedereen wel kan voetballen. Het kan zomaar de plek van een ideale start zijn voor een glansrijke voetbalcarrière!  

Nog niet zo lang geleden begon je als voetballer in de F’jes en na twee jaar maakte je dan de overstap naar de E’tjes en zo verder. Maar er is inmiddels veel veranderd. Zo worden de categorieën in de jeugd niet meer aangeduid met letters, maar met leeftijden. Zoals JO8 of MO19. En voordat de jongens en meiden ‘om het echie’ gaan voetballen hebben zij er vaak al een aantal jaren bij de Minipups of de Veldhuis League4Kidz opzitten.

In de categorie JO-08 voetbal je voor het eerst tegen teams van andere verenigingen. Je komt dan in een echt voetbalteam waarmee je gaat trainen (vaak tweemaal per week) en op zaterdag een wedstrijd speelt tegen teams uit de omgeving van Heerde. Dit alles op een groter veld, met net iets meer teamgenoten en de wedstrijden duren telkens iets langer naarmate je ouder wordt.

Binnen de leeftijdscategorieën in de jeugd, van de JO-08 tot en met de JO-019, zijn er diverse mogelijkheden. Van selectieteams die op een hoog niveau spelen, tot teams die op een wat lager niveau wedstrijden proberen te winnen van andere verenigingen.

Wie uiteindelijk de hele jeugdopleiding heeft doorlopen kan vervolgens de overstap maken naar de senioren. Ook daar zijn genoeg keuzes. Zo zijn er vriendenteams waarbij het vooral draait om plezier en gezelligheid. En voor de echt talenten zijn er natuurlijk de selectie-elftallen.

Een samenvatting over de SEH-jeugdafdeling: Alles is mogelijk en voor iedereen is plek op de Eeuwlanden. Wees welkom en kom samen veel lol beleven aan het mooie spel dat voetbal heet!

Wil je meer weten over het jeugdvoetbal?

Neem dan contact met ons op

de meiden van seh

Kun jij het je nog voorstellen?

Tot 1969 was vrouwenvoetbal in Nederland simpelweg verboden. Daarna ging het gelukkig snel. Sinds 1971 is vrouwenvoetbal officieel onderdeel van de KNVB. Afgelopen seizoen werd daarom het vijftigjarig jubileum gevierd (voor zover dat kon) en kende de KNVB bijna 160.000 (!) vrouwelijke leden. Bovendien is het dit seizoen voor vrouwen in het amateurvoetbal voor het eerst ook mogelijk om uit te komen in de categorie A bij de mannen. Vrouwenvoetbal is dus (eindelijk) geaccepteerd in Nederland en dat geldt natuurlijk ook bij SEH!

Wie de geschiedenisboeken van SEH er op naslaat leest dat er in de jaren 70 en 80 met wisselend succes ook een damesafdeling- en een zaalvoetbalafdeling- actief is geweest. Mede door gebrek aan animo zijn deze destijds weer opgeheven.

Dat laatste is nu totaal niet meer voor te stellen. In het seizoen 2009-2010 werd weer gestart met een meidenteam bij SEH. Een paar seizoenen later, in 2011-2012, waren er al drie ploegen. En inmiddels kan er door meiden bij SEH zelfs vanaf de MO11 in elke leeftijdscategorie -inclusief senioren- worden gevoetbald en ligt het aantal spelende vrouwelijke leden rond de honderd. Daarmee is het ook een wezenlijk onderdeel geworden binnen de voetbalvereniging!

Toch niet onbelangrijk: het niveau van het meidenvoetbal bij SEH zit ook echt in de lift. De vrouwen gaan nu bijvoorbeeld een klasse hoger spelen, in de 4e in plaats van de 5e klasse. Die keuze kan zonder promotie gemaakt worden. ,,Aangezien wij bovenin meedraaiden en we versterking hebben gekregen gaan we de uitdaging aan’’, zegt Martin Borreman, de trainer van Vrouwen 1, daarover.

Verder speelde de MO13 afgelopen seizoen op het niveau eerste klasse en moest het daarin opnemen tegen teams van gerenommeerde amateurverenigingen als HHC Hardenberg en Excelsior’31. En van eerstgenoemde werd zelfs gewonnen! De nieuwe MO15-1 speelt ook weer eerste klasse.

Bovenal is en blijft het belangrijkste natuurlijk plezier. ,,Dat kunnen wij hier bieden”, aldus Borreman. ,,We hebben een grote groep, dus je kunt altijd met leeftijdsgenoten meedoen. En ook op je eigen niveau.”

team uitgelicht: mo13-1

Een bijzonder seizoen voor MO13-1

Op naar het kampioenschap: dat was de doelstelling afgelopen jaar!  

Ze gingen weer een mooie uitdaging aan in de 1e klasse. Helemaal weer naar Oldenzaal, Enschede, Hardenberg, Denekamp, Rijssen en meer roemruchte voetbalplaatsen uit het oosten van het land.  

De meiden speelden goed voetbal en haalden goede resultaten, maar toen kwam… We willen het woord niet eens meer uitspreken! 

Een rare tijd van wel trainen, niet trainen, wel oefenwedstrijden, geen oefenwedstrijden brak aan. Ondanks deze rare tijden, bleven de meiden enthousiast. Wat een teamgeest! 

De trainingsopkomst en de inzet was goed van de meiden. Gelukkig mochten er weer wat wedstrijdjes worden gespeeld binnen de eigen vereniging. Oefenen tegen de MO15-1, JO13-1 en JO13-3. Het ging ze goed af en de resultaten waren er ook naar!  

Als kers op de taart werd er aan het eind van het seizoen nog gespeeld om de Regiocup. Om ze nog wat extra uit te dagen hebben we de MO13-1 ingedeeld bij de MO15-1. Ook hier hebben ze zich kranig verweerd. Als trainers zijn we trots om te zien hoe ze zich dit seizoen hebben ontwikkeld. Als individuele speelster en als team! En niet te vergeten als mens (lees: puber)… 

Het komende seizoen speelt het hele team in de MO15-1. We gaan er stilletjes een beetje vanuit dat er ‘gewoon’ kan worden gevoetbald. De uitdagingen zullen weer groot zijn. Ze zijn weer ingedeeld in de 1e klasse. Dat betekent weer mooie wedstrijden bij mooie grote clubs!  

Als trainers hopen wij weer op lef, energie, enthousiasme, felheid en techniek. Op deze manier kunnen ze de fysiek sterke tegenstanders hun wil opleggen! 

Ben Toorn & Johnny Visch 

Bekijk video

Bekijk video

de charme van het senioren­voetbal 

Voetbal is al jaren de populairste sport van Nederland. Waar je misschien al snel denkt aan profclubs als Ajax, Feyenoord en PSV, worden de meeste wedstrijden gespeeld op amateurniveau. Veelal door jeugdteams, maar zeker ook onder senioren is voetbal nog steeds razend populair. Jaarlijks gaan meer dan 2.000 teams in 175 verschillende amateurcompetities met elkaar de strijd aan met dat ene ultieme doel: het kampioenschap! 

Of, nou ja… De meeste elftallen dan. Voor veel senioren is de zaterdag vooral een uitlaatklep en een manier om het hoofd leeg te maken. De spelers zijn vaak erg fanatiek. Maar humor, gezelligheid en sportiviteit zijn minstens net zo belangrijk. 

Aankomend seizoen doen er zeven seniorenteams mee namens SEH aan de competitie, waarvan twee selectieteams. De overige elftallen nemen deel aan de beruchte ‘kelderklasse’. Wedstrijden op dit niveau vinden meestal laat op de zaterdagmiddag plaats. Zeg maar ergens op veld 8, op een grasstrook dat meer wegheeft van een weiland dan van een voetbalveld. Op dit niveau is niemand te oud, te traag of te onervaren om te voetballen.  

Na negentig minuten lang ploeteren en diverse wissels (vanwege conditionele redenen) is het tijd voor de derde helft. Dat is zeker niet verplicht, maar wel een waardevolle toevoeging voor je zaterdagmiddag. Onder het genot van een ‘gezonde’ snack en wat spraakwater wordt de wedstrijd grondig geanalyseerd en het laatste nieuws besproken.  

Liever geen ‘competitie verplichtingen’, maar wel die gezelligheid meemaken? Wellicht is de groep Veteranen nog een optie. Een groep met vrij letterlijk veteranen uit de sport. Zij bewijzen dat voetbal niet alleen is voor de fitste en snelste, maar dat je met ervaring en spelinzicht alsnog een lekker potje kan voetballen. Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom: van spelers die afgelopen seizoen zijn gestopt, dit seizoen stoppen of juist van buitenaf komen. Welkom! 
 
Zoals te zien: er zijn meer dan voldoende spelvormen bij SEH. Voor de hardwerkende man zijn er daarnaast opties buiten de zaterdag om. Twijfel vooral niet aan de eigen kwaliteit, want er is altijd wel een mogelijkheid te vinden dat past bij het niveau. Meld je aan bij de vereniging, bij SEH is er voetbal voor iedereen. Het motto is immers niet voor niks ´Wij Zijn SEH´! 

Neem contact met ons op

scheids­rechter worden bij seh: ‘geeft een enorme kick’ 

Wist je dat er op een gemiddelde zaterdag zo’n 14 wedstrijden worden gespeeld op sportpark De Eeuwlanden van SEH? Jongens, meisjes, mannen en vrouwen strijden iedere zaterdag voor de winst. Voor al die wedstrijden hebben we een scheidsrechter nodig. Want: zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe scheidsrechters 

In samenwerking met de KNVB zorgen wij tijdens de opleiding ‘Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal’ voor een praktijkgerichte opleiding. Zo ga je met voldoende ‘bagage’ aan de slag bij 11 tegen 11 wedstrijden bij SEH.

Tijdens de opleiding krijg je te maken met opdrachten, spelregelquizzen, oefeningen en reflectie op de eigen wedstrijden. Door de opleiding tot verenigingsscheidsrechter te volgen, zet je de eerste stap in het opleidingstraject van de KNVB.

Zie jij altijd die overtreding die de scheidsrechter niet ziet? Vind jij dat het beter kan en moet? Daag jezelf dan eens uit en word scheidsrechter bij SEH! De club betaalt de kosten van de opleiding.

Meer info op onze website

Anne-Frank Dekker is zelf scheidsrechter bij SEH. Sinds 2017 fluit hij ook voor de KNVB. Anne-Frank vertelt over zijn ervaringen als scheidsrechter: ,,Als scheidsrechter heb je een hele belangrijke rol op én buiten het veld. Ik zeg niet dat het makkelijk is om te fluiten. Het is wel ontzettend leuk. Iedere wedstrijd is anders. Daardoor leer je veel over jezelf maar ook over het leiding geven aan meer dan 22 mensen tegelijk. Het geeft echt een kick als je een goede wedstrijd hebt gefloten.”

vele handen maken licht werk

Zonder vrijwilligers is een voetbalvereniging nergens.

Net als alle andere verenigingen kan onze club alleen goed functioneren als alle leden hun steentje bijdragen bij de uitvoering van de vele taken die verricht moeten worden. Bij SEH zijn er heel wat commissies die een taak voor je hebben die helemaal bij je past! Van kantinediensten tot scheidsrechter, van EHBO’er tot leider van een jeugdteam, van onderhoudsploeg tot schoonmaker. Voor ieder wat wils.

Wil jij weten welke taak bij jou past? Neem dan eens contact op met de vrijwilligerscommissie via: vrijwilligerscommissie@vvseh.nl

Hieronder stellen drie betrokken vrijwilligers zich even voor (klik op de foto voor de tekst). 

 

Gaby Rorije

Miranda van Huffelen

Mariska Kuiper

dit zijn onze sponsors

 

 

 

 

We zijn enorm blij met de overige sponsors! Wil je weten wie dat zijn?

Neem dan hier een kijkje

Een chalet, uit liefde voor de club

Hij is verhuisd naar Friesland vanwege de liefde, maar verliest zijn familie en vrienden echt niet zomaar uit het oog. En SEH al helemaal uit. Clubman en aanvoerder van het eerste elftal Michiel de Gooijer (31 jaar) brengt zijn weekenden daarom tegenwoordig door in een chalet op een vakantiepark aan de rand van Heerde: ,,Als je ergens anders heen gaat, geef je dat allemaal op.’’ 

Het fonkelnieuwe chalet springt van een afstandje al in het oog. Op een ruime kavel in een uiterste hoek van camping en vakantiepark De Koerberg in Heerde is het goed vertoeven. Dat weet de eigenaar van het bouwwerk, Michiel de Gooijer, inmiddels maar al te goed uit eigen ervaring. ,,Als je hier aankomt heb je altijd een vakantiegevoel’’, vertelt hij.

De Gooijer is een echt SEH’er: een jongen van de club. Naast aanvoerder van het eerste elftal zit hij in de voetbaltechnische commissie (vtc), het jeugdbestuur en maakt hij deel uit van de Vrienden van SEH. Bijna 31 jaar heeft hij in Heerde gewoond, maar sinds een maand of tien niet meer.

,,Ik heb een relatie met Marijke. Zij heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Dat zijn Sverre van 4 jaar en Ties (7). We hebben het co-ouderschap. De ene week zijn de kinderen bij ons. Je bent daardoor meer gebonden aan het gebied waar zij al wonen: Friesland’’, legt De Gooijer uit in zijn chalet.

In november koopt het stel een huis in een dorp bij Heerenveen: Oudeschoot. Een plaatsje met zo’n 1500 inwoners. ,,Dat was wel even wennen. Ik woon 31 jaar in Heerde, ik heb mijn vrienden en familie hier. En ik werk in Vaassen. Dus ik was wel op zoek naar een oplossing hoe ik dat allemaal ging combineren…’’

En daar komt het nieuwe chalet in beeld. Vriend en oud-teamgenoot Rick van Ommen heeft het gebouwd. Het resultaat is begin juli geplaatst op een kavel van De Koerberg. Het ziet er fraai uit, met een ruime keuken en woonkamer. Aan de zijkanten zijn meerdere slaapkamers te vinden. En er is een badkamer. Andere chalets staan op ruime afstand en met de vele omliggende bomen en struiken is de omgeving rustgevend te noemen. ,,Met de vakanties is het ideaal, er is hier altijd genoeg vertier’’, vertelt Michiel.

Als De Gooijer naar zijn week wordt gevraagd, rekent hij uit dat hij ruim 500 kilometer in de week rijdt om op zijn werk en de voetbal te komen. Drie dagen gaat hij naar kantoor in Vaassen, de andere twee dagen werkt hij thuis. Na de training op donderdagavond blijft hij slapen in Heerde. En na nog een dagje werken in Vaassen volgt het weekend. Vriendin Marijke en de kinderen komen dan (meestal) ook over vanuit Friesland.

Over stoppen bij SEH heeft hij nog geen seconde nagedacht, zegt De Gooijer. ,,Ik wil graag bij SEH blijven. Vooral vanwege het sociale aspect. Als ik zou stoppen met voetbal, raak ik alles kwijt hier. Ik zit nu 13 of 14 seizoenen bij de eerste selectie, maar ik zie mezelf nog niet lager voetballen. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als je nog een keer kunt promoveren.’’

Hij geeft het zelf aan: hij is verhuisd voor de liefde en de kinderen. ,,Het chalet staat er nu deels uit liefde voor SEH. Maar ook voor mijn familie en vrienden. Wat die liefde voor de club is? Moeilijk om uit te leggen. Het gaat om de mensen, het zijn bijvoorbeeld jongens waar je al jaren mee voetbalt en na afloop een biertje mee drinkt. Je kent zoveel personen. Als je ergens anders heen zou gaan, geef je dat allemaal op.’’

Nee, De Gooijer stopt niet zomaar bij SEH. ,,Het voetballen in het eerste is mooi. Met die derby’s, nu de wedstrijden tegen Heerde erbij. Ik ben ook nog te fanatiek om al lager te voetballen. Dat heb ik wel een beetje van mijn vader en opa: gewoon zo lang mogelijk doorgaan.’’

Sponsor in de spotlight

Van een bedrijf met twee broers naar een firma met 23 man in dienst, voor het totale onderhoud aan gevels: Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde uit Heerde heeft op 1 april (geen grap) de vijftigste verjaardag kunnen vieren. Normaliter tijd voor een feestje voor deze trouwe sponsor van SEH, maar de festiviteiten zijn een jaartje doorgeschoven. 

Het zijn de broers Bertus (onder andere oud-trainer bij SEH) en Derk-Jan ter Velde die op 1 april 1971 vanaf de Brandstraat hun bedrijf opstarten. De huidige directeur is Henk Stijf, die momenteel ook betrokken is bij de sponsorcommissie van SEH. ,,Eerst werkten zij met zijn tweeën. Ze deden bijna alleen maar nieuw voegwerk. Het bedrijf is steeds verder uitgegroeid’’, vertelt Henk enthousiast.

De 58-jarige Stijf is rond de eeuwwisseling bedrijfsleider geworden van Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde, toen Bouwbedrijf IJzerman de zaak overnam. In 2004 wordt hij directeur. ,,Ja, ik ben trots op het jubileum. En dan vooral op de jongens, die moeten het werk doen. We onderscheiden ons met kwaliteit. Wij realiseren vakwerk als we de tijd krijgen’’, aldus Henk, vanuit zijn kantoor aan de Kerkdijk.

Het bedrijf is al jaren trouwe sponsor bij SEH. De firma steunt onder andere de JO17-1, én de leden van de onderhoudsploeg die het sportpark spic en span maken, met kleding. Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde is ook te zien op De Eeuwlanden met een bord en een groot doek aan de ballenvanger achter het tweede veld.

‘We hebben nooit getwijfeld over sponsoring, ‘de Stieffies’ zijn een echte SEH-familie’

Het bedrijf sponsort al lang. Zowel Henk als zijn broer Gerrit, werkend op het kantoor van het voegersbedrijf, zijn dan ook bekende gezichten bij SEH. Verschillende functies hebben ze al bekleed. ,,We hebben nooit getwijfeld over sponsoring, ‘de Stieffies’ zijn een echte SEH-familie. En ook in de tijd van Bertus en Derk-Jan werd er al wat gedaan’’, vertelt Gerrit, ook huidig bestuurslid.

Sinds 2014 heeft het voegersbedrijf in Dutherma Heerde B.V. een dochtermaatschappij, waardoor mensen er voor de gehele gevel en de buitenschil terecht kunnen. Dutherma is gespecialiseerd in spouwmuur- en vloerisolatie. Ook die tak sponsort SEH. ,,Ter Velde is natuurlijk al bekend. We proberen nu ook meer uit Dutherma te halen, zeker in deze tijd waarin duurzaamheid belangrijk is’’, aldus Gerrit.

Het geplande feestje als gevolg van het 50-jarig jubileum in april is uitgesteld, al heeft het bedrijf wel een mooie bos bloemen van SEH ontvangen. Dat gebaar werd gewaardeerd. Henk over het uitstel: ,,Dat is vanwege corona. We schuiven het daarom door.’’

Over de sponsoring van de voetbalclub zeggen Gerrit en Henk: ,,Zeker nu er steeds meer geprivatiseerd wordt, is het belangrijk dat het bedrijfsleven de vereniging ondersteunt. Zo kunnen we de club sterker maken. Wij hebben liever dat SEH zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën en dat het de aandacht vooral kan leggen op het sportieve vlak.’’

Voor de broers zelf gaan de zaken goed. Door het vele werk en het toenemende aantal opdrachten is er eigenlijk altijd wel vraag naar nieuwe (of ervaren) voegers. ,,Het is ook goed te combineren met een opleiding. Werken en leren tegelijk, dus’’, zegt Henk.

En wat verder de plannen zijn van Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde? ,,Over een paar jaar neemt mijn zoon Melvin het over, hij werkt hier al als calculator/werkvoorbereider. Dan kan het bedrijf best nog wat uitgebreid worden. Maar niet te veel, je wordt immers groot door klein te blijven’’, besluit Henk Stijf bescheiden.

Het oudste en jongste lid van SEH 

Een meisje van op dat moment nog geen vijf maanden oud en een man van ruim 87 jaar. De één woont met haar ouders in Heerde, de ander met zijn vrouw in een fraai appartement in Woerden. Op papier hebben ze weinig met elkaar, maar toch hebben deze twee mensen wel iets gemeen: ze zijn allebei lid van SEH. Fred Visser is zelfs het oudste lid, Femm Mieke van Oene juist de allerjongste. 

Het is een bewolkte woensdagavond in augustus. Niet zo ver van de snelweg vandaan gaat de deur van een appartement op de tweede verdieping in Woerden open. Met wandelstok in de hand begroet voormalig oefenmeester Fred Visser zijn bezoek uit Heerde: ,,Mooi dat jullie er zijn, kom snel binnen!’’

Het is op deze avond dat het oudste én jongste lid van SEH elkaar voor het eerst ontmoeten. Femm Mieke van Oene (roepnaam Femm) is geboren op vrijdag 12 maart 2021, om 21.28 uur om precies te zijn. Ze is de prachtige dochter van ouders Harmen van Oene en Kimberly Berghorst. Haar vader voetbalt in het eerste elftal, heeft in het verleden nog training gehad van Fred Visser en zodoende is het contact snel gelegd.

Eén van de eerste dingen die vader Harmen doet na de geboorte van zijn dochter is haar aanmelden als lid bij de voetbalclub. Als een echte SEH’er voegt hij Femm zo toe aan de grote, blauwwitte familie. ,,Ik hoop dat alle jonge papa’s en mama’s hetzelfde doen’’, zegt Harmen.

Het oudste lid, Fred Visser, mag je gerust een fenomeen noemen. In 2014 wordt hij gehuldigd vanwege zijn 50-jarig (!) trainersjubileum. Hij traint op dat moment nog jeugdteams bij SEH en mag de titel ‘lid van verdienste’ sindsdien met zich meedragen.

Visser is in mei 87 jaar geworden en woont met zijn vrouw Dicky in het westen van het land. Hij heeft nog niet zo lang geleden een operatie aan zijn voet gehad. Daardoor loopt hij buiten met rollator en in en rond het appartement gebruikt het oudste lid een wandelstok. ,,Voor mijn leeftijd gaat het nog redelijk goed, hoor’’, vertelt de fanatieke Feyenoord-supporter opgetogen.

Terwijl Femm wat verwonderd om haar heen kijkt in de woonkamer, gaat Visser al snel terug in de tijd. Hij heeft onder andere getraind bij DSV’61, ’t Harde, ASC in Dalfsen en zelfs in Duitsland. Hij heeft ook een goede band met VSCO’61 uit Oosterwolde, mede omdat zijn zoon daar heeft gespeeld. De familie Visser heeft lange tijd in Wezep gewoond, op verschillende adressen. Nu wonen ze sinds bijna vier jaar in Woerden.

Niet lang na zijn trainersjubileum, op zijn 80e jaar, stopt Visser als oefenmeester. Hij heeft eerder al eens drie jaar het eerste elftal van SEH jaar getraind, met wisselende resultaten. Na wat omzwervingen tussendoor plakt hij er in Heerde nog bijna negentien jaar (!) als jeugdtrainer achteraan. ,,Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Nooit met tegenzin, anders had ik het ook niet zo lang volgehouden.’’

‘Ik heb altijd met heel veel plezier de jeugd getraind; Nooit met tegenzin, anders had ik het ook niet zo lang volgehouden.’

De in Huizen geboren Visser is vooral van de basisprincipes: passen en aannemen, een goede techniek en gericht schieten met wreef of juist binnenkant. ,,Dat was gewoon de basis en ontzettend belangrijk. Ik heb heel veel jongens gehad die later het eerste hebben gehaald. Dat is mooi om te zien’’, vertelt hij.

Visser, nog altijd een enthousiast volger van het voetbal op tv, kijkt met plezier terug op zijn tijd bij SEH. ,,Ik was eigenlijk zelf liever naar Heerde gekomen, maar dat lukte niet. Volgens mij ben ik er de laatste keer geweest met het 60-jarig jubileum. Wens ze allemaal maar het beste, ik hoop de nodige mensen nog een keer terug te zien. Dit bezoek is een leuke herinnering.’’

Nadat de foto’s zijn gemaakt is het weer tijd voor de terugreis naar Heerde. Visser zwaait vader Harmen nog even enthousiast uit vanaf het balkon. En dochter Femm? Die is zo vermoeid van alle indrukken dat ze de hele terugweg slaapt in de auto.

prijsvraag – win toffe prijzen 

Goed gedaan! Je hebt de hele online gids doorgebladerd. Maar is jou of u ook iets opgevallen? Want net als andere jaren hebben we weer een puzzel bedacht met mooie prijzen! 

Wat moet je doen?
Op een aantal pagina’s staat een woord opvallend dikgedrukt. Samen vormen ze een beroemde uitspraak van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff over de sport. Zoek alle 9 woorden op en maak er een juiste zin van, zoals alleen Cruijff dat ooit echt heeft gezegd.

Stuur de gevonden uitspraak naar het mailadres: prcommissie@vvseh.nl. Meld naast het juiste antwoord ook even je naam, mailadres en telefoonnummer* in het bericht. De inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 15 oktober. Omstreeks 25 oktober krijgen de winnaars van de prijzen persoonlijk bericht.

*= Deze gegevens worden enkel gebruikt om jou te kunnen contacten wanneer je een prijs hebt gewonnen

De prijzen, beschikbaar gesteld door de sponsoren, zijn:

Dinerbon van €50 De Postkamer Heerde

Tegoedbon €50 Rozendal Home Electro

Kledingcheque €50 van TEAMWEAR

 

 

Colofon

VV SEH

Accommodatie “De Eeuwlanden”
Veldkampseweg 2
8181 LN Heerde
0578 – 692510

Website

 

Medewerkers gids

Johannes Dekker

Henri Dokter

Maaike van der Graaf

Henri van Leeuwen

Anton van Noorel

Harmen van Oene

Bor van der Weg

Diverse commissies

 

Fotografen

Mariska van den Berg

Annet Lans (WHC)

Barend de Ruiter

Leon Schotman

Harry Zwarthof

Ouders

Wil je lid worden?

Meld je dan hier aan